@srakrn

@srakrn
8 posts
ขื่อศิระกร (@srakrn) ครับ, ว่างๆ ก็เขียนข่าวอยู่ที่นี่กับที่ Blognone นอกจากนั้นก็นั่งจิ้มมือถือและดองงานโรงเรียนไปวันๆ :3