Facebook

Facebook เพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ Audience Insights

Facebook ออกเครื่องมือตัวใหม่สำหรับคนอยากลงโฆษณาในระบบ Facebook Ads เพื่อให้วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ละเอียดมากกว่าเดิม

เครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า Facebook Audience Insights เบื้องต้นยังเปิดให้ใช้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา โดยความสามารถของมันคือการวิเคราะห์ลูกค้าได้ 3 กลุ่ม

 • ผู้ใช้ Facebook โดยทั่วไป (ฟิลเตอร์ข้อมูลกันเอง)
 • ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับ Page หรือ Event ของเรา
 • กลุ่มผู้ใช้เฉพาะทาง (Custom Audiences) จากการกำหนดเงื่อนไขของเรา

ข้อมูลที่สามารถดูได้มีดังนี้

 • ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ (demographics) ทั่วไป เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานะการแต่งงาน ตำแหน่งงาน
 • Page ที่ไลค์ โดยสามารถระบุได้ว่าเพจยอดนิยมของผู้ใช้ในแต่ละหมวดคืออะไร
 • ภาษาและที่อยู่
 • ความถี่ในการใช้งาน Facebook รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • พฤติกรรมการซื้อสินค้า เช่น ซื้อสินค้าอะไร หรือ ซื้อสินค้าด้วยวิธีใด

Facebook บอกว่าเครื่องมือ Audience Insights ตัวนี้จะต่างไปจาก Page Insights ตรงที่สามารถดูข้อมูลของผู้ใช้ในภาพรวม ที่ไม่ได้ไลค์เพจของเราได้ด้วย ทำให้การลงโฆษณาเพื่อหวังลูกค้าหน้าใหม่ทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา – Facebook for Business

Facebook Audience Insights

SHARE :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
mk
the authormk
ผู้นำจอมเผด็จการแห่งอาณาจักร Blognone ที่สาม แวะเวียนมาเขียนแถวนี้บ้างเป็นบางเพลา