All PostFacebook

ส่งรูปจาก Facebook Chat ได้ตรงๆ แล้ว

ฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook (ที่น่าจะทำซะตั้งนานแล้ว) คือสามารถกดส่งรูปได้ใน Facebook Chat ฮับ

จริงๆ อีกวิธีในการส่งรูป (หรือไฟล์อื่นๆ) ก็คือกดที่เครื่องหมายเกียร์ แล้วเลือก Add Files ก็ได้ผลเช่นเดียวกันฮับ แต่ปุ่มส่งรูปตรงๆ ก็ทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นอะนะ :h_love6:

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bluemoon
the authorBluemoon
I come from B612 star, nerd, greedy, moody, lazy, Facebook Development, social Networking. almost Blog in Thai but English OK. ^^