All PostFacebook

[f8] Facebook รองรับการแสดงผลวิดีโอแบบ spherical video แล้ว

เทคโนโลยีเทรนด์ทำให้ผู้คนสามารถแชร์คอนเทนต์ที่ล้ำขึ้นและล้ำขึ้นกว่าเดิม – Mark Zuckerberg กล่าว

ใน 5 ปีที่แล้ว คอนเทนต์ใน Facebook ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความ ตอนนี้เป็นรูป และ ในเวลาอันรวดเร็ว หันมาโพสต์วิดีโอกันเป็นปกติแล้ว! ต่อไปหลังจากนี้ คอนเทนต์อาจจะล้ำกว่าเดิม เป็น VR (Virtual Realtity) อะไรแบบนี้

เมื่อ Facebook ทำงานเพื่ออนาคต ดังนั้น Faceook ก็จะรองรับวิดีโอที่เรียกว่า spherical video (ไม่รู้จะแปลไทยว่าอะไร) เช่นกัน มันเป็นวิดีโอที่เราสามารถเปลี่ยนมุมการมองให้เหมือนว่าเราอยู่ที่นั้นๆ ได้

อนึ่ง Google เองก็มีการรองรับภาพแบบ 360° with photo sphere เช่นกัน

There’s a clear technology trend enabling people to share richer and richer content. Five years ago, most content on…

Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, March 25, 2015

ที่มา – TechCrunch

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bluemoon
the authorBluemoon
I come from B612 star, nerd, greedy, moody, lazy, Facebook Development, social Networking. almost Blog in Thai but English OK. ^^