All PostFacebook

Facebook Comments box แบบใหม่ ใช้ล็อกอิน Yahoo! ได้ แต่ไม่มี Google และ twitter

ความสามารถอีกอันของระบบ Facebook Comment แบบใหม่ที่ไม่ได้กล่าวถึงคืออนุญาตให้คอมเมนต์ด้วยล็อกอินจากบริการอื่นๆ นั่นเองค่ะ
ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ล็อกอิน Facebook แล้วต้องการคอมเมนต์ จะเลือกได้ว่าจะล็อกอินด้วย account Facebook หรือ Yahoo! ค่ะ

จะเห็นว่าไม่มีทั้ง Google และ twitter (-ω-` )=3 อ่านจาก techcrunch เห็นว่า Google ไม่ให้ความเห็นใดๆ กับกรณีนี้ ส่วน twitter บอกว่าจะลองคุยกับ Facebook ดูค่ะ

Related Post
SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bluemoon
the authorBluemoon
I come from B612 star, nerd, greedy, moody, lazy, Facebook Development, social Networking. almost Blog in Thai but English OK. ^^